Mr. Borg - Year 6 (2010-2011)

Lesson 18 - Ħenjin Dawk li huma Mistiedna

18.pdf
File Size: 67 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 17 - L-Għid il-Kbir: L-ikbar festa tagħna

17.pdf
File Size: 68 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 16 - Ċelebrazzjoni: Quddiem id-Duluri

16.pdf
File Size: 67 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 15 - Nersqu għall-Qrar: Mulej aħfrilna

15.pdf
File Size: 26 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 14 - Ir-Randan: Induru lejn Alla

lesson-14.pdf
File Size: 63 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 13 - L-10 ta' Frar: San Pawl Missierna

lesson_13.pdf
File Size: 58 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Lesson 12 - Familja waħda fil-Knisja

lesson-12.pdf
File Size: 72 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta'  L-Epifanija

lesson-11.pdf
File Size: 67 kb
File Type: pdf
Download File

_____________________________________________________________________________

Noti ta'- Il-Milied: L-Iben t’Alla sar bniedem

lesson-10.pdf
File Size: 77 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta' L-AVVENT - INĦEJJU RUĦNA

lesson-8.pdf
File Size: 85 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta' NAGĦTU ĠIEĦ LILL-MADONNA U LILL-QADDISIN

naghtu-gieh-lill-madonna-u-lil-qaddisin.pdf
File Size: 57 kb
File Type: pdf
Download File

_____________________________________________________________________________

Not ta' INQIMU LIL ALLA MATUL IS-SENA

inqimu-lil-alla-matul-is-sena.pdf
File Size: 82 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Power Point dwar INQIMU LIL ALLA MATUL IS-SENA. Aghfas fuq il-file

6._inqimu_l_alla_matul_is-sena1.ppt
File Size: 2911 kb
File Type: ppt
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta'  ALLA TAGĦNA HU KBIR U QAWWI
Agħfas fuq il-file

religion-chapter-2.pdf
File Size: 48 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta'  ALLA TAGĦNA HU KBIR U QAWWI
Agħfas fuq il-file

religion-chapter-1.pdf
File Size: 66 kb
File Type: pdf
Download File


Power point presentation li flimkien rajna fil-klassi biex turina kemm Alla tagħna hu kbir u Qawwi. Agħfas fuq il-file.

bluebeauty2.pps
File Size: 1726 kb
File Type: pps
Download File

____________________________________________________________________________

IR-RUŻARJU

____________________________________________________________________________

Noti ta' topic 3:   ALLA TAGĦNA GĦAMILNA WLIEDU
Agħfas fuq il-file

religion-chapter-3.pdf
File Size: 74 kb
File Type: pdf
Download File

Power point presentation li flimkien rajna fil-klassi dwar il-magħmudija. Agħfas fuq il-file

maghmudija.ppt
File Size: 1465 kb
File Type: ppt
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta' topic 4:  Nagħtu Qima lil Alla

religion-chapt-4.pdf
File Size: 58 kb
File Type: pdf
Download File

____________________________________________________________________________

Noti ta' topic 5: Bi Kristu Ma' Kristu, Fi Kristu

bi-kristu.pdf
File Size: 50 kb
File Type: pdf
Download File